Ingreppen i tryck- , yttrande- och föreningsfriheten som trumfas igenom är oroande.