Både klagosång och stridsrop i Slaktkyrkan, skriver Magnus Säll.