Den norske konstmusikförnyaren Alfred Janson är i Sverige mest känd för sin brokiga körmusik, som nu presenteras på ett enastående vis av Grete Pedersen och Det Norske Solistkor.