Överläkaren i geriatrik, Göran Wiklander, om coronapandemins Sverige.