När coronapandemin slagit mot kulturvärlden kan krisen i viss mån avhjälpas av statliga stöd till institutioner och företag.