Desinformation och artificiell intelligens är ämnen som problematiseras och diskuteras dagligen i det offentliga samtalet.