I ”Människovärdet!” skriver han om erfarenheterna från redaktionen.