Rättegången mot Paolo Macchiarini påminner om offrens mediala utsatthet.