Vi befinner oss i en tid då svenska politiker hellre berättar sagor för folket än att föra riktiga samtal om verkligheten. Carl Hamilton är orolig för vår demokratis framtid.