Johan Croneman: Det är en politisk glidning som heter duga, Ebba Busch.