Moderna krogklassiker. Medan närliggande Östermalmskrogar oftast erbjuder ett stillsamt sorl och saltade priser har Broms länge varit en stimmig oas.