Det brokiga projektet Bottenviken tolkar ett rikt urval av finsk popmusik på svenska och finlandssvensk dialekt.