På torsdagen möts representanter från Bolagsverket och Svenska Akademien för att diskutera avtalet gällande utgivningsrätten för Post- och inrikes tidningar (Poit).