Beslutet att pausa bokrecensionerna i SVT:s "Go'kväll" har mötts av kritik i Kultursverige och från bokbranschen.