Den kanadensiske författaren David Chariandys roman ”Bror” är becksvart, men språket är vackert på ett återhållet vis, skriver Ingrid Elam.