Göran Greiders nya bok är en poetisk självbiografi. Offentlig agitationslyrik står mot mer intima dikter.