Fredrik Backmans sätt att skriva fungerar exceptionellt bra i kortare texter, men i ”Folk med ångest” blir det för många roliga formuleringar i en tunn berättelse, skriver Lotta Olsson.