I bokform blir mediamanin monoton, skriver Niklas Ekdal om ”Alla tvättar händerna”.