Makode Linde om nya utställningen och att vara en offentlig, ibland hatad, konstnär.