Världen är på väg att bli en annan. Och bakom motståndet mot de radikala globala insatser som är nödvändiga i klimatfrågan finns stora pengar, skriver DN:s kulturchef Björn Wiman.