Ett lock lyfte över själen när svenskt kulturliv återfick sin frihet.