Debutanten Björn Sands roman ”Evighetstecken” präglas av ett säreget berättande som till stor del sammanfattar händelser.