Nyhetsbilder, friluftsmåleri och synliggjorda giftmoln.