Catia Hultqvist: Kvinnor och män är trots allt mer lika än olika.