Remissrundan är avslutad för regeringens förslag till att sänka deltagartaket vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar…