Familjefotografier är utgångspunkten för Nils Claessons installation på Södergalleriet Tegen 2.