Burhan Qurbanis ”Berlin Alexanderplatz” vinner Bronshästen medan huvudrollsinnehavaren Welket Bungué tar hem skådespelarpriset.