Är du oense med din partner eller kollega om när ni borde åka eller när ni vill komma fram?