Sociala medier svämmar över av klipp på människor som råkar illa ut. Särskilt de som smäller i hårda delar av vår stadsstruktur, med delar…