Jan Gradvall: Katrine Marçal gör sylvasst upp med manligt tunnelseende.