”Det är dags att tänka om”, skriver Ola Andersson.