1975 kom Göran Sonnevis stora diktsamling ”Det omöjliga”, nu ges den ut på nytt.