Catia Hultquist: Barn eller inte är andras ensak – men arbetsfrågan består.