Salman måste följa med sin familj till Iran, trots att han hellre vill åka på en vanlig charterresa som de andra i klassen.