Datorspelet ”Assassins Creed: Unity” utspelar sig i ett realistiskt Paris under revolutionsåren. Notre-Dame är avbildat i nästan exakt detalj.