Den amerikanske rapparen kommer till Sverige den 11 december.