Med SVT-serien ”Helt lyriskt” vill Fredrik Lindström återföra poesin till människors vardag. Tolv artister gör nyskrivna låtar av var sin klassisk svensk dikt.