Åtalades för att ha använt sig av ”En svensk tiger” • Flam: En enorm lättnad.