Första gången Frankfurts poetikföreläsningar hålls av en utländsk författare.