Men Anders Olsson ser högtidssammankomsten som ett stort steg framåt.