Annie Ernaux skriver självbiografiskt, men fixpunkterna i hennes universum är fler än individerna, mer historiskt betingade.