Närmast medeltida att kvinnor ska lida sig igenom en omedicinerad förlossning.