Sara Meidells bok kallas svältbibel – men sjukdomen smittar inte via litteratur.