Årets stipendium från Magdalena Ribbings minnesfond går till journalisten, föreläsaren och författaren Anna Bergholtz.