”Det känns väldigt fint”, säger bandets tidigare basist Martin Sköld.