”Medan vi brinner” är en akut berättelse om Sveriges ödesfrågor, skriver Stefan Jonsson.