Dagboksromanen ”Turner diaries” har inspirerat till en rad terrorattacker, däribland Oklahomabombningen 1995.