Amanda Gorman har uttryckt förtvivlan över att ha blivit bannlyst på en skola i Florida.