Per Svensson: Pandemin har gjort hela livet till ett uppskjutet evenemang.