Lunds konsthall försöker ta konsten bortom det mänskligas begränsningar.